qoom bhoki mar rahi or hukamran

Shorter URL: http://dr-shahid.com/?p=3358