Aik or adkara ku halak kar dia gya

Shorter URL: http://dr-shahid.com/?p=3427